Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWER.04.02.00-IZ.00-00-005/15

Centrum Medyczne Auris ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Przedmiotem konkursu jest wybrany typ projektu określony dla Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.